Konsulttiyhtymä AIKA

Tuotannon kehittäminen

Prosessimaiseen tuotantolaitokseen luotiin ja otettiin käyttöön johtamisjärjestelmä, joka piti sisällään riittävän reaaliaikaisen tehokkuuden ja teknisen kyvykkyyden mittaamisen. Systemaattinen seuranta toi esiin näkymät, välittömät ja trendit, ja nopea reagointi ongelmiin ja puutteisiin tuli järjestelmän kautta mahdolliseksi. Projektin kautta kyettiin aitoon tavoiteasetantaan, ja tavoitteet myös saavutettiin yhteistyönä, syyllisten etsinnästä päästiin syiden poistoon ja työpaikan tehokkuus, turvallisuus ja viihtyisyys kohenivat. Käytännössä sesonkivaihteluiden vaatimat siirtymiset 2-vuorosta 3-vuoroon lyhenivät ja harvenivat oleellisesti saantojen parantuessa ja laatutuotannon varmistuessa (kerralla oikein –periaate). Yksikkökustannus aleni mahdollistaen paremman liiketoiminnan tuloksen, ja mikä tärkeintä luotiin pohja järjestelmälliselle, jatkuvalle kokonaistoiminnan parantamiselle.

Vastaava partner Reijo Törmä