Konsulttiyhtymä AIKA

Muutosohjelma

Pitkään toiminut konepaja, joka on toiminut alihankkijana muutamalle suurelle asiakkaalle pääosin Suomessa, tarvitsi ulkopuolista apua pitkän aikavälin kasvutavoitteidensa saavuttamiseen ja niiden vaatimien muutosten toteuttamiseen. Yritys on perheyritys, jossa on toteutettu sukupolvenvaihdos. Uusilla omistajilla on suuri tahto lähteä kasvattamaan ja kehittämään yritystä kehittämällä omia tuotteita. Konsulttiyhtymä AIKA auttoi yritystä analysoimaan nykyisen toiminnan tilan, markkinatilanteen mahdollisuudet sekä tarvittavat kehityskohteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloksena syntyi erittäin laaja kahden vuoden muutosohjelma, jossa yritystä kehitetään systemaattisesti ja koordinoidusti tavoitteiden tarkentamiseksi ja saavuttamiseksi. Muutosohjelma lähti liikkeelle omistajien tahtotilan ja yrityksen strategian kirkastamisesta ja eteni johtoryhmän rakentamiseen, tuotannon tehostamiseen ja uusien markkinoiden kartoittamiseen. Konsulttiyhtymä AIKA vastasi muutosohjelman koordinoinnista koko projektin ajan.

Muutosohjelmat sopivat yrityksille, jotka ovat kooltaan yleensä yli 10 M€ ja niissä on useita samanaikaisesti toteutettavia laajempia muutoshankkeita.

Vastaava partner Antti Lehtimäki